dinsdag 11 juni 2013


Mercy Mercy
 
Onlangs is de Deense documentaire Mercy Mercy van regisseur Katrine Rijs Kjaer uitgezonden op Holland Doc. De documentaire bracht nogal wat teweeg. Het leidde in Denemarken tot parlementsenquêtes en Kamervragen.
 
Masho en haar Deense adoptievader
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier jaar lang volgde Katrine Rijs Kjaer de perikelingen rondom de adoptie van het Ethiopische meisje Masho en haar broertje Roba. De biologische ouders (Sinkenesh en Husen) hebben HIV en krijgen van de dokter te horen dat ze niet lang meer te leven hebben. Ze besluiten Masho en haar broertje af te staan voor adoptie, onder de voorwaarde dat ze in contact blijven met hun kinderen. Wanneer zij hun twijfels en verdriet uitten wordt er door het adoptiebureau in Ethiopië gezegd dat ze niet zo moeten zeuren en dat dit toch de beste oplossing is.
Voor de kijker wordt het al snel duidelijk dat de ouders onvolledig worden ingelicht en zelfs worden voorgelogen over de adoptie door het adoptiebureau in Ethiopië. Ook wordt er door hen geen duidelijke informatie verstrekt naar zowel de Ethiopische ouders alsook naar de Deense echtpaar. Vanuit beide kanten blijken er andere verwachtingen te zijn.
 
We volgen de Ethiopische ouders die verwikkeld zijn geraakt in de adoptieprocedure, de rol hierin van het adoptiebureau, en de vertwijfelingen die de adoptie met zich meebrengt.
 
Ook het Deense paar (Henriette en Gert) wordt gevolgd. Vanaf het moment van blijdschap bij het zien van de kleine Masho en Roba tot en met het inschakelen van hulpverleners omdat zij niet overweg kunnen met de volgens hen onhandelbare Masho.

In deze documentaire wordt al snel duidelijk dat het welzijn van Masho en Roba niet centraal heeft gestaan. Hoe het hen vergaat is terug te zien op Holland Doc:  http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/m/mercy-mercy.html

Betty

 
Adoptie Ethiopië
Er gingen al geruchten dat de manier van afstaan in Ethiopië niet klopte. Biologische ouders zouden zijn overgehaald om hun kind af te staan en werden onjuist geïnformeerd over adoptie, zonder dat zij werkelijk wisten wat inter-landelijke adoptie inhield. Met alle gevolgen van dien. Ook werden zij dood verklaard terwijl ze nog in leven waren. Met de gegevens van kinderen werd gesjoemeld (kinderen kregen een jongere leeftijd op papier) om hen maar adopteerbaar te maken voor het buitenland. Dit overkwam ook Betty en haar biologische ouders.

Betty
Begin dit jaar besteedde Argos (onderzoeksjournalistiek radioprogramma, radio 1) aandacht aan het opmerkelijk adoptieverhaal van Betty.
Betty werd op 7-jarige leeftijd tegen haar zin weggehaald bij haar biologische ouders en door een Nederlands echtpaar geadopteerd. Haar adoptieouders bleken niet met haar overweg te kunnen en zo belandde Betty in de crisisopvang en de kinderbescherming plaatste haar vervolgens bij een pleegmoeder. Daar gaat het nu goed met Betty.
Uniek in deze zaak is, dat het nu 14 jarige meisje Betty haar zaak heeft aangevochten (februari 2013) in een rechtbank in Ethiopië. Samen met haar pleegmoeder reisde zij af naar Ethiopië om haar verhaal te doen over de misstanden van haar adoptie. Betty werd door haar adoptieouders mishandeld. Dit was ook een reden voor haar om zelf verhaal te doen tegenover de rechter. Dit in het bijzijn van haar biologische ouders. De adoptieouders waren gedaagd te verschijnen voor de rechtbank, maar waren niet aanwezig.

Betty met haar pleegmoeder (foto Maartje Geels)

                                         
Uniek Vonnis
De Ethiopische rechtbank in Addis Ababa herriep de adoptie van Betty. Dit was ook de wens van Betty’s biologische ouders.
Een opmerkelijk vonnis, omdat het nog nooit in Nederland is voorgekomen dat een adoptie in het geboorteland werd herroepen. Ook oordeelde de rechter in zijn vonnis dat de medewerker van Wereldkinderen zich schuldig had gemaakt aan het verstrekken van onjuiste informatie tegenover de rechtbank. Deze medewerker was tijdens de rechtszitting aanwezig en vertegenwoordigde de adoptieouders.

Na de uitzending van Argos heeft de familie van Betty de UAI benaderd voor advies en consultatie. De UAI tracht om de familie zo goed mogelijk bij te staan.

De reconstructie van Betty’s adoptiedossier is te beluisteren via Argos. In deze uitzending vertelt Betty tevens haar verhaal: http://weblogs.vpro.nl/argos/?s=betty