dinsdag 11 juni 2013


Betty

 
Adoptie Ethiopië
Er gingen al geruchten dat de manier van afstaan in Ethiopië niet klopte. Biologische ouders zouden zijn overgehaald om hun kind af te staan en werden onjuist geïnformeerd over adoptie, zonder dat zij werkelijk wisten wat inter-landelijke adoptie inhield. Met alle gevolgen van dien. Ook werden zij dood verklaard terwijl ze nog in leven waren. Met de gegevens van kinderen werd gesjoemeld (kinderen kregen een jongere leeftijd op papier) om hen maar adopteerbaar te maken voor het buitenland. Dit overkwam ook Betty en haar biologische ouders.

Betty
Begin dit jaar besteedde Argos (onderzoeksjournalistiek radioprogramma, radio 1) aandacht aan het opmerkelijk adoptieverhaal van Betty.
Betty werd op 7-jarige leeftijd tegen haar zin weggehaald bij haar biologische ouders en door een Nederlands echtpaar geadopteerd. Haar adoptieouders bleken niet met haar overweg te kunnen en zo belandde Betty in de crisisopvang en de kinderbescherming plaatste haar vervolgens bij een pleegmoeder. Daar gaat het nu goed met Betty.
Uniek in deze zaak is, dat het nu 14 jarige meisje Betty haar zaak heeft aangevochten (februari 2013) in een rechtbank in Ethiopië. Samen met haar pleegmoeder reisde zij af naar Ethiopië om haar verhaal te doen over de misstanden van haar adoptie. Betty werd door haar adoptieouders mishandeld. Dit was ook een reden voor haar om zelf verhaal te doen tegenover de rechter. Dit in het bijzijn van haar biologische ouders. De adoptieouders waren gedaagd te verschijnen voor de rechtbank, maar waren niet aanwezig.

Betty met haar pleegmoeder (foto Maartje Geels)

                                         
Uniek Vonnis
De Ethiopische rechtbank in Addis Ababa herriep de adoptie van Betty. Dit was ook de wens van Betty’s biologische ouders.
Een opmerkelijk vonnis, omdat het nog nooit in Nederland is voorgekomen dat een adoptie in het geboorteland werd herroepen. Ook oordeelde de rechter in zijn vonnis dat de medewerker van Wereldkinderen zich schuldig had gemaakt aan het verstrekken van onjuiste informatie tegenover de rechtbank. Deze medewerker was tijdens de rechtszitting aanwezig en vertegenwoordigde de adoptieouders.

Na de uitzending van Argos heeft de familie van Betty de UAI benaderd voor advies en consultatie. De UAI tracht om de familie zo goed mogelijk bij te staan.

De reconstructie van Betty’s adoptiedossier is te beluisteren via Argos. In deze uitzending vertelt Betty tevens haar verhaal: http://weblogs.vpro.nl/argos/?s=betty

 

 

1 opmerking:

Dr Purva Pius zei

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com